titel_kamenz_20
bilder_kamenz20_1 bilder_kamenz20_2

Hochwasser der Glatzer Neiße 1997. Foto Sammlung Gnaczy, Kamieniec Ząbkowicki

Nowy budynek gimnazjum. Fot. ze zbiorów S. Gnaczego, Kamieniec Ząbkowicki

Tablica upamiętniająca dawnych niemieckich mieszkańców Sosnowej. Zbiory S. Gnaczego, Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy

Ustrojowe przekształcenia w Polsce lat 80-tych, rozpoczęte strajkiem związkowym „Solidarności“, utorowały drogę plitycznemu przełomowi w całej Wschodnio-Środkowej Europie. Wraz z otwarciem „żelaznej kurtyny” w roku 1989 zmieniły się zasadniczo stosunki między Polską a Zachodem, co w rezultacie spowodowało w roku 2004 wkroczenie kraju do Unii Europejskiej. Polepszyły się też znacznie kontakty z nowo zjednoczonymi Niemcami, kiedy niemiecki rząd w 1989 roku oficjalnie uznał polską granicę zachodnią.
Minęło 45 lat od chwili zasiedlenia przez Polaków zachodnich terenów. W tym czasie zdążyło już dojść do głosu nowe pokolenie, które coraz bardziej zaczyna przejawiać zainteresowanie bogatą przeszłością gminy i jej architektoniczną spuścizną.
Rozpoczęto prace konserwatorskie przy katolickim kościele parafialnym i budynku prałatówki. Spalony w 1984 roku dawny kościół ewangelicki został odrestaurowany i otwarty w 1996 roku jako sala koncertowa i wystawiennicza. Powstałe w 1981 roku „Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej“ podjęło inicjatywę Muzeum Śląskiego” w Görlitz, dażącego do utworzenia wystawy jubileuszowej, upamiętniającej 900-lecie powstania gminy kamenieckiej. Wystawa została otwarta w pomieszczeniu dawnego ewangelickiego kościoła.
W tym samym czasie nawiązano pierwsze kontakty z dzisiejszym miastem partnerskim Ellzee w Szwabii. Wymiana kulturalna odbywa się też z ewanglicką gminą w Erbach/Rheingau, gdzie na stare lata osiedliła się księżniczka Marianna. W ufundowanym przez nią tamtejszym kościele ewangelickim Św. Jana wystawiono w 2008 roku musical dziecięcy pt. Marianna – wiara, nadzieja i miłość.
W międzyczasie na Śląsku doszło do licznych wspólnych inicjatyw między polskimi i niemieckimi, zarówno komunalnymi jak i prywatnymi organizacjami kulturalnymi, które stawiają sobie za cel zachowanie i odnowę śladów świadczących o bogactwie śląskiej historii. Można tu wymienić przykładowo niemiecko-polskie „Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska” (niem. VSK), wspierające liczne śląskie projekty kulturalne. 
Nowe nadzieje dla zagrożonych zabytków architektury wzbudzają takie inicjatywy jak np. zabezpieczenie kamienieckiego pałacu, po tym jak „Polsko-Niemiecka Fundacja Pielęgnacji i Opieki nad Zabytkami“ powołała do życia nową placówkę. Ma ona za pomocą regularnych dotacji ocalać wspólną polsko-niemiecką spuściznę. 
Śląsk – a wraz z nim niewielka, lecz bogata w dorobek gmina Kamieniec Ząbkowicki – przyłączyły się na stałe do Europy. 
 

bilder_kamenz20_3

„Marianna – wiara, nadzieja, miłość“. Musical dziecięcy z 27 lipca 2008 w Erbach/Rheingau, Fot. T. Höhndorf, Erbach

bilder_kamenz20_4

Dokument potwierdzający partnerstwo między Ellzee i Kamieńcem Ząbkowickim. Fot. ze zbiorów S. Gnaczego, Kamieniec Ząbkowicki

bilder_kamenz20_5

Zurück zur Übersicht

Projekt wsparty przez Fundację Polsko-Niemiecką: Kościół Pokoju w Świdnicy. Fot. DPS, Görlitz

bilder_kamenz20_6

Odrestaurowane sklepienie dawnego kościoła ewangelickiego. Fot. A. Franke, Berlin

Säkularisation in Schlesien  © Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im HAUS SCHLESIEN 2010