titel_leubus_14

Ukośne zdjęcie lotnicze klasztoru Lubiąż od strony zachodniej.
Fot.: Fundacja Lubiąż

Ukośne zdjęcie lotnicze klasztoru Lubiąż od strony południowej.
Fot.: Fundacja Lubiąż

bilder_leubus14_2

Roboty dachowe na budynkach klasztornych jesienią 2008 r.
Fot.: Nicola Remig

bilder_leubus14_3

Sala Książęca, klasztor w Lubiążu.
Fot. ze zbiorów Haus Schlesien

bilder_leubus14_4

Refektarz letni po remoncie.
Fot.: Fundacja Lubiąż

Zurück zur Übersicht

bilder_leubus14_1

Fundacja Lubiąż – jej dokonania i zamierzenia

Bezpośrednią przyczyną powstania Fundacji Lubiąż była chęć ratowania byłego klasztoru cysterskiego w Lubiążu. Zespół obiektów pocysterskich składał się z: klasztoru, kościoła NMP, pałacu opatów, kościoła św. Jakuba, budynku dawnych rzemieślników, urzędników klasztornych, dawnego browaru, budynku dawnej kancelarii oraz budynku bramnego.
W 1989 roku, w okresie powstania Fundacji Lubiąż, wszystkie te obiekty były poważnie zniszczone, wymagały pilnych prac ratowniczych oraz daleko idących robót konserwatorskich.

W latach 1993-1996 odrestaurowano Salę Książęcą, wykonano prace budowlane wzmacniające konstrukcję budynku klasztornego oraz roboty dachowe. Podobne remonty przeprowadzono w latach 1997-1999 w pałacu i kościele NMP. Równocześnie trwały prace konserwatorskie w bibliotece i refektarzu. W refektarzu zostały one ukończone w 2004 roku, a ich stan zaawansowania w bibliotece określa się na 70%.
W latach 2006-2009 na wielu budynkach wykonano nowe pokrycia dachów.

Wykonanie wszystkich prac remontowych i konserwatorskich pochłonęło łącznie 17.809.104,- zł, które zebrano od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, państwa polskiego, innych sponsorów oraz samej Fundacji Lubiąż.

W prace konserwatorskie w Sali Książęcej, refektarzu, bibliotece oraz kaplicy klasztornej zainwestowano łącznie 4.621.082,- zł. Koszty remontu dachów oraz budynku klasztoru i kościoła wyniosły 13.188.019,- zł.

Biuro projektów PENTAGRAM z Poznania przygotowało koncepcję remontu i zagospodarowania całego kompleksu klasztornego i zaproponowało przekształcenie go w centrum szkoleniowo-konferencyjne. Szczegółowy plan przewiduje:

    1. Adaptację dawnego browaru i piekarni na hotel dla turystów.

    2. Zakończenie prac remontowych w pałacu opatów i w kościele NMP. Te reprezentacyjne obiekty nadają się do pełnienia funkcji dydaktycznych i muzealnych. Prace remontowe w tych obiektach są poważnie zaawansowane.

    3. Adaptacja dawnego klasztoru na hotel o wysokim standardzie i restaurację

    4. Remont pozostałych budynków oraz zagospodarowanie terenu, w ramach którego przewiduje się obiekty sportowe, amfiteatr, parkingi, lądowisko dla helikopterów oraz odtworzenie dawnych ogrodów.

Na realizację tego przedsięwzięcia potrzebne są ogromne środki finansowe, które mają być zapisane w budżecie państwa na lata 2014-1016.
 

Säkularisation in Schlesien  © Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im HAUS SCHLESIEN 2010