titel_leubus_1
01_Wappen

Herb Bernharda z Clairvaux

03_Bernhard

Portret Bernharda z Clairvaux. Skarbiec katedry w Troyes

01-Moench

Czytający mnich. Krużganek w klasztorze cystersów Eberbach

Madonna (XIII w.) w opactwie Fontenay/Francja, ze zbiorów Georga Kalckerta

01_Zisterzallg_Madonna-Font
04_Bau

Późnośredniowieczny obraz na płycie przedstawiający budowę klasztoru Maulbronn. Z: Gudrun Gleba: Życie klasztorne w średniowieczu, Darmstadt 2004, str. 132

Cystersi – założenie i cele zakonu „białych mnichów”

Zakon cystersów (Sacer Ordo Cisterciensis, OCist) powstał w 1098 roku w Burgundii na wskutek ruchów reformatorskich w łonie benedyktynów. Od miejsca założenia - Cîteaux (łac. Cistersium, nm. Zisterze) - mnisi nazywali się odtąd cystersami. Zakon starał się zrealizować w praktyce pierwotny sens reguły benedyktyńskiej i zważał przy tym na przestrzeganie jasnych, surowych zasad.
Zycie mnicha wyznaczały obowiązki religijne i zadania świeckie, „ora et labora”, rozumiane jako jedność wiary i działania. Służenie Bogu polegało nie tylko na udziale w uroczystościach liturgicznych, lecz przejawiało się również w codziennej modlitwie, pracy i czytaniu. Zajęcia duchowe i fizyczne były równie ważne jak uczestnictwo w mszach i godzinkach. Klasztor miał być utrzymywany z pracy rąk członków konwentu, wykonywanej w organicznej harmonii modlitwy i fizycznego trudu. Praca codzienna służyła nie tylko zapewnieniu środków do życia, lecz także kształtowaniu postaw religijnych. To praktyczne traktowanie wiary wyjaśnia dynamiczny rozwój zakonu w okresie założycielskim. Ekonomiczne podstawy egzystencji zakonu zapewniały przede wszystkim rolnictwo, leśnictwo, gospodarstwa rybne oraz regulacja rzek. Mnisi powinni wykorzystywać przy tym swoje zdolności i kwalifikacje dla potrzeb klasztoru. Także i architektura cystersów, przy każdorazowym uwzględnieniu specyfiki regionalnej, nawiązuje swym jednakowym układem założenia klasztornego do idei jedności.
Przyczyn ekspansji cystersów należy szukać w jasno sformułowanym akcie założycielskim zakonu („Carta caritatis”). Gwoli dochowania wierności regułom zakonnym, cystersi wprowadzili coroczne zebrania kapituły generalnej w Cîteaux. Tam ustalano wytyczne i wnoszono poprawki do kanonów obowiązujących cały zakon. Skutecznym instrumentem kontrolnym okazała się tzw. zasada filiacji (posłuszeństwa): w kwestiach spornych opactwo założycielskie ma prawo do ingerencji i podejmowania decyzji w utworzonych przez siebie filiach. Decydujący wpływ na historię zakonu wywarł Bernhard z Clairvaux (ok. 1090 – 1153). Jego wielka charyzma osobista oraz wywierające ogromne wrażenie kazania wygłaszane podczas podróży po Europie, przyczyniły się do wzmocnienia pozycji zakonu. Jako wybitny teolog i myśliciel przywracał pierwotne zasady zakonu oraz istotnie wpływał na duchowość, sposób życia, architekturę i sztukę klasztorów. Kult, jakim otaczał Matkę Boską, przejawiał się w jednakowym patrocynium wszystkich kościołów cysterskich.

Grundriss_Leubus

zobacz dalej:
Z zachodu na wschód – cystersi na Śląsku

1 Kościół
2 Furta cmentarza
3 Oratorium nowicjuszy (chór)
4 Zakrystia
5 Krużganek
6 Wirydarz z ogrodem i studnią (dziedziniec)
7 Kapitularz (sala zebrań)
8 Dormitorium (sypialnie)
9 Kapitularz (sala zebrań)
10 Fraternia (pokój pracy)
11 Calefaktorium (ogrzewalnia)
12 Refektarz mnichów (jadalnia)
13 Kuchnia
14 Refektarz nowicjuszy (jadalnia)

Wzorcowy plan klasztoru cysterskiego. Nach: Carla Christiana Carvalho

 

Säkularisation in Schlesien  © Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im HAUS SCHLESIEN 2010