titel_leubus_13

„Wzgórze Trzech Krzyży” po odbudowie Fot. Zbigniew Posacki

Figura „Ecce Homo” Fot. Maciej Nejman

bilder_leubus13_1
bilder_leubus13_2

Kaplica w Lasku św. Jadwigi. Stara rycina, przed 1945 r. z „Leubus, Bilder einer lebendigen Vergangenheit“

bilder_leubus13_3

Scena z corocznej inscenizacji „Oblężenie klasztoru”
Fot. Małgorzata Jeżewska

bilder_leubus13_4

Scena z corocznej inscenizacji „Oblężenie klasztoru”
Fot. Małgorzata Jeżewska

bilder_leubus13_5

Scena z corocznej inscenizacji „Oblężenie klasztoru”
Fot. Elżbieta Staszczyk

Nowe życie w Lubiążu – działania i plany Stowarzyszenia Lubiąż

Założone w 2003 r. Stowarzyszenie Lubiąż za główny cel stawia sobie dalszy rozwój Lubiąża. Realizuje go poprzez ochronę i utrzymanie zasobów przyrodniczo-kulturowych, zachowanie lokalnego dziedzictwa, wzmacnianie miejscowej tożsamości oraz rozwój turystyki. Dotychczasowe, znaczące osiągnięcia Stowarzyszenia, to odbudowa zniszczonego po II wojnie światowej Wzgórza Trzech Krzyży. Zostało one wzniesione w 1727r. przez opata Ludwiga Baucha, prawdopodobnie jako wotum za oszczędzenie klasztoru w wojnie trzydziestoletniej. Z położonego wśród pól, przy drodze do Krzydliny Małej wzgórza rozpościera się wspaniały widok na dolinę Odry i Karkonosze. Odtworzone zostały skradzione przed laty aniołki będące częścią figury Ecce Homo. Ufundowana w 1672 r. przez opata Arnolda Freibergera i przedstawiająca Chrystusa w koronie cierniowej figura jest dziełem rzeźbiarza Matthiasa Knothe.
Z inicjatywy Stowarzyszenia wytyczona została 6 kilometrowa ścieżka edukacyjna, która ukazuje szczególne walory przyrodniczo-historyczne regionu. Bierze ona swój początek tuż przy wejściu do Pałacu Opatów i jest propozycją dla turystów, którzy oprócz klasztoru chcą poznać najbliższą okolicę, w tym rozsianą wzdłuż koryta Odry osadę Lubiąż, malowniczą Pradolinę Wrocławską i Wysoczyznę Rościsławicką.
Pierwszym etapem odtworzenia kalwarii lubiąskiej było odbudowanie studni w Lasku św. Jadwigi. Miejsce to posiada bogatą historię. W 1508 r. opat Andreas Hoffman nakazał poprowadzić stąd wodociąg do klasztoru. W 1727 r. opat Ludwig Bauch, dla uczczenia św. Jadwigi, wybudował Lasek św. Jadwigi z 6 jednakowymi, tworzącymi prostokąt kapliczkami drogi krzyżowej. Kapliczki miały kolebkowe sklepienia na ołtarze i dwuspadowy dach. Do dziś przetrwały tylko fragmenty ich fundamentów.
Stowarzyszenie organizuje regularnie inscenizację historyczną „Oblężenie klasztoru”, która w widowiskowy sposób przedstawia obronę klasztoru przez cystersów. Jest to jak na razie jedyna impreza, która nawiązuje do historii klasztoru. W inscenizacji bierze udział ponad sto osób, a wśród jej wykonawców jest wielu mieszkańców Lubiąża. Oprócz spektaklu odbywają się prezentacje dawnego rzemiosła, wystawy, koncerty muzyki średniowiecznej oraz sprzedawane są wyroby miejscowych wytwórców.
Stowarzyszenie organizuje także konferencje naukowe na temat Lubiąża, wydaje publikacje i obsługuje zorganizowane grupy turystów.
 

zobacz dalej:
Fundacja Lubiąż – jej dokonania i zamierzenia

Säkularisation in Schlesien  © Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im HAUS SCHLESIEN 2010